Codedwap

हैट् New Nepali Comedy - Ghumgham |Buddhi Tamang|भट्भटे माईला|हैट्|

by: NK TV     Published on: 24 January 2016

Views: 2,466,311

8,310    989   

Description :

यस च्यानल मा रहेका गीत, संगीत तथा Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । Embedding to a website is allowed.