എങ്കിലും ജോളിയില്‍ നിന്നും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല,തിരിച്ചടി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു- റോജോ| karma news

by: Karma News     Published on: 16 October 2019

Views: 1,287

15    2   

Description :

കൂടത്തായി മരണങ്ങളില്‍ സംശയമുണ്ടാകാനും പരാതി നല്‍കിയതിന്റെയും കാരണങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി റോജോ, മൊഴിയെടുത്തത് ഒമ്പത് മണിക്കൂര്‍,ഇന്നും മൊഴിയെടുക്കല്‍ തുടരുംSubscribe For Latest Updates : https://www.youtube.com/channel/UCj22zl8bG8jPKfw5HJx4IJgKarma News is committed online web Channel.Lets Connect⬛ Website : www.thekarmanews.com⬛ facebook : https://www.facebook.com/TheKarmaNews/#MalayalamNews. #LatestNewsUpdatesMalayalam.Team Karma News