សោកស្តាយផងក្រុម 35 - X Factor Cambodia - The Six Chairs Challenge

by: X Factor Cambodia     Published on: 11 August 2019

Views: 360,853

3,185    188   

Fast Download

Description :

សោកស្តាយផងក្រុម 35កម្មវិធីប្រលងចម្រៀងលំដាប់កំពូលល្បីទូទាំងពិភពលោក X Factor Cambodia វគ្គ The Six Chairs Challengeក្រុម៖ 35ច្រៀងបទ៖ ធ្វើជាខ្លួនឯងនាំមកជូនផ្តាច់មុខដំបូងគេបង្អស់ដោយ៖• ភេសជ្ជៈប៉ូវកំលាំង Wurkz - បង្កើនថាមពល- ជំនួយការចងចាំ - បន្សាបភាពស្រវឹង• ធនាគារ ជីប ម៉ុង បង្កើតលទ្ធភាពដ៏សំបូរបែបសំរាប់អ្នក• ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង - ផ្សារទំនើបល្អជាងគេបំផុត ផ្គត់ផ្គង់ជូននូវផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើនប្រភេទ។