620912 108 1 พุทธศาสนาตามภูมิ ภาคทบทวน บวรราชธานีอโศก

by: บุญนิยม ทีวี     Published on: 12 September 2019

Views: 1,835

36    1   

Fast Download

Description :

สมณะเดินดิน ติกขวีโร ผู้ดำเนินรายการสมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ นักบวชชาวอโศกสิกขมาตุกล้าข้ามฝัน อโศกตระกูล นักบวชหญิงชาวอโศกรอยใบไม้ มุนีเวช ผู้ร่วมรายการทองธรรม เจนชัย ผู้ร่วมรายการไพรเมือง รักพงษ์อโศก (เดช) ผู้ร่วมรายการ