BÍNH DẦN 1986 Năm 2019 - Châu Hoàn Hợp Phố

by: An Lạc Từ Tâm     Published on: 07 January 2019

Views: 289,038

1,643    225   

Description :

Bính Dần – 1986 hay còn gọi là Sơn Lâm Chi Hổ - vốn đc biết tới với hình tượng của hổ trong rừng, chúa sơn lâm, vua 1 cõi. Chú định trong bản mệnh có những tài năng đa chiều và sâu sắc, khả năng thành công không thể đo đếm, sự phát triển rực rỡ và thăng hoa.