Bán Kết Bida. NGÔ ĐÌNH NẠI - NGUYỄN DUY TRUNG, Billiards Carom 3 Băng Quảng Ngãi. Tranh Cup Lions

by: Billiards Carom Vietnam     Published on: 12 October 2019

Views: 20,178

226    9   

Description :

Trực tiếp Vòng Chung Kết Cơ Thủ: Ngô Đình Nại gặp Nguyễn Duy Trung.Giải Billiards Carom 3 Băng Quảng Ngãi Mở Rộng, Tranh Cup Lions 2019Cơ Bida Phụ Kiện Bida: https://www.facebook.com/cobida/#BilliardsCaromVietnam