Bogoro a Karel Giňa: Lemore Ebrača - Staré Cikanské Písnĕ / Old Gipsy Song

by: ostmuszick     Published on: 31 July 2011

Views: 106,645

362    13   

Description :

At 06.09.1997 Ida Kelarová and Guests gave a awesome concert in Prague. The very good and very international female choir Bogoro and the musican Karel Giňa (viola) performed there the song: "Lemore Ebrača" (Arrangement: Ida Kelarová) Bogoro are: Annette Huber (Germany) Pirko Vitto (Finland) Rikke Rohde (Denmark) Regina Bittová (Czech) Rut Schwegler (Switzerland) Katja Müller (Germany) Miriam Danto (Germany) Miriam Bajlová (Slovakia) Carin Filipcic (Austria) Nina Leani (Denmark) Gabriele Pekusa (Germany) Kamila Tjokordová (Indonesia) Bogoro is an international female chorus, which was formed in 1995. Ida Kelarová gathered its eleven members during her woeldwide travels and set up ensemble which meets four times every year in the Czech Republic, to rehearse and work under Ida Kelarová´s direction. Bogoro je mezinárodni ženský sbor založený v roce 1995. Ida Kelarová vybrala 11 žen na svých cestách po svĕtĕ, které se schází 4x do roka v České replublice , kde zkouší a pracují jejím vedením. www.kelarova.com