Da Musafar Marg | Tahir Khan Videos |

by: Tahir Khan Official     Published on: 02 October 2019

Views: 94,889

4,212    155   

Description :

Da Swabi Sara Taluq Laronke Mubarak Khan Da 45 Wrazo Na Dammam Hospital Ke Lash Prot De. Zma Tolo Pukhtano ta Khas Kar Saudi Arab Musafaro Ta Darkhwast de Che Da Hga malgaro Sara Rabta Oke Ao Da Moshom Da Lash Zar Tar Zara Pakistan Ta Rashe.Manana: Contact No: 00 966 59 108 2862