Codedwap

[Dizz ARMU (Fan của BTS)] CÚI ĐẦU - DEADLY | RAP-GAME VN

by: Music Heaven     Published on: 06 September 2018

Views: 45,602

1,418    1,910   

Description :

-CHẮC HÔNG FULL ĐÂU.-MÀ AD CŨNG HÓNG RA FULL LẮM-AHUYHUY 😂😂-ĐĂNG KÍ KÊNH ĐỂ HÓNG BẠN ẤY RA FULL ĐI