Codedwap

DVD vs Pop D - DISSNEELAND 2 - Main Event - TRÒ ĐÙA CỦA KRIS show

by: MC ILL - DISSNEELAND     Published on: 23 July 2016

Views: 207,104

2,849    55   

Description :

DISSNEELAND 2 - Rap battle - Main Event - DVD vs Pop D [Trò Đùa Của Kris show] Được host bởi MC ILL, The QuestionsJudges: MC ILL, Giang ĐẫmDVD: https://www.facebook.com/mcdvdPop D: https://www.facebook.com/pop.dragonTheo dõi thông tin về DISSNEELAND tại đây: https://www.facebook.com/mcillvietnam