Graf Teorisi (Graph Theory)

by: BilgisayarKavramlari     Published on: 11 October 2015

Views: 52,436

604    13   

Fast Download

Description :

Genel olarak Graf teorisine ve kavramlarına giriş yapılmıştır. Bazı konu başlıkları: Graf (Şekil, ağ, network) nedir, düğüm (node, vertex), kenar (Edge, arc) kavramlarıGrafların küme teorisi ile gösterilmesiTarihsel gelişimi (euler, kirchoff, demorgan vs.) ve 7 köprü problemi, harita boyama (map coloring) problemleriüzerine döngü (Self loop), yönlü (direct), yönsüz (undirected), ağırlıklı (weighted) graflar. Bağlı (connected), kuvvetli bağlı (strongly connected) graflarDüğüm dereceleri (in degree, out degree), bileşen (component), walk (yürüyüş), yol (path), cycle (döngü), clique (klik), ağaç (tree) kavramlarınizami graflar (regular graphs), regular cycle, iki parçalı (bipartite), tam graflar (complete graph), tam iki parçalı graf (complete bipartite graph), düzlemsel graflar (planar graph), alt graf (subgraph), kapsayan alt graflar (spanning subgraph), kapsama ağacı (tarama ağacı, spanning tree)Eş şekillilik (Isomorphism, izomorfizm)Diğer gösterim şekilleri (matris formasyonu)Incidence Matrix (kenar ve düğüm matrisleri)Komşuluk matrisi (adjacency matrix)Liste gösterimleri (kenar listesi (edge list), Komşuluk listesi, düğüm listesi, node list)Toplojik Mesafe (Toplogical Distance)Mesafe Matrisi (Distance Matrix)Şadi Evren ŞEKER