Kemi 1 - Organisk Kemi del 1

by: brom8305     Published on: 03 June 2014

Views: 49,930

667    24   

Fast Download

Description :

Organiska Kemi del 1 - I denna video så redogörs för exakt vad organiska och oorganiska ämnen är för något, vad som skiljer dem åt och hur man kan avgöra till vilken grupp ett ämne hör. Historian bakom indelningen av alla ämnen i dessa två klasser. Kolatomens struktur och uppbyggnad. Hur kolväten är uppbyggda samt fungerar. Skillnaden och likheterna mellan alkaner, alkener och alkyner samt hur man namnger dessa. Videon är avsedd för de som läser kursen kemi 1, men funkar likväl som repetition för de som läser kemi 2. Även elever som läser kemi i grundskolans senare del och som önskar fördjupa sig i just organisk kemi kan ta del av denna video i viss mån.Tack så mycket för att ni tittat på videon, lämna gärna en kommentar där ni kanske ger förslag på kommande ämnen jag ska göra en video om (behöver inte vara inom just kemi), talar om vad ni tyckte om videon eller har synpunkter på vad som kan bli bättre. Glöm inte att Subscriba för mer bra videor!