Mũ đỏ Tường Vi - Những ngày trong quân ngũ

by: Phòng audio TTT     Published on: 27 September 2019

Views: 24,513

306    19   

Description :

#tamtinhtangBài viết Lính viết lính nghe chia làm hai phần : Những ngày trong quân ngũ và Giã từ vũ khí của Tường Vi , đại đội trưởng 1 đại đội Nhảy dù trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975