Sao nhập ngũ (SS3): KLT | Tập 1: Kỷ luật thép - Khắc Việt, Vương Anh, Huy Cung

by: Sao nhập ngũ - QPVN     Published on: 23 July 2017

Views: 5,320,437

17,859    2,257   

Fast Download

Description :

Kỷ luật thép của Trung đoàn bộ binh đã khiến ba chàng trai Khắc Việt, Vương Anh, Huy Cung bối rối ngay khi bước chân vào đơn vị, liên tiếp các tình huống xảy ra đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ và gây áp lực lên tinh thần của họ.Xem tiếp tâp 2- "Vào khuôn khổ" tại địa chỉ: https://goo.gl/B8CDL9Sao nhập ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. Chương trình đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền.Subcribe tại: https://www.youtube.com/saonhapngu-qpvnFanpage: https://www.facebook.com/saonhapngu