Seenaa ajaa'ibaa jaartii walqunnamtii saalaa jecha jaarsa ajjeeste dargaggesa dubrumaa Fudhu dadhabe

by: Obsa Techno     Published on: 16 December 2018

Views: 80,395

4,327    285   

Fast Download

Description :

Seenaa ajaa'ibaa Dargaggeessa biyya lubnaan jaartii irraa Dubrummaa/ durbummaa fudhachuu dadhabe. jaarsi jaartii irraa Dubrummaa fudhachuu dadhabnaan, jaartiin dhiira jattee na fuute maaf fadhii tiyya naaf hin guunne jechuudhaan walqunnamtii saalaa jecha jaarsa tumtee miidhaa qaamaa hamaa irraan geeyse . VIDEO guutuu isaa daawwadhaa. waa hedduu irraa barattan kanaaf afaan arabaa irraa gara afaan oromootti isiniif hiike. Waa hedduu akka irraa barattan abdiin qaba!video hiriyoota keessaniif share godhaa akkasumaas YouTube irratti like godhuu hin dagatinaa galanni keessan guddaa dha !