Codedwap

Thiếu tá phi công Biệt kích bất tử Nguyễn Quý An

by: Phòng audio TTT     Published on: 25 April 2019

Views: 132,447

920    145   

Description :

Nguyễn Quý An , Thiếu tá phi công Biệt kích . Một phi công gan lỳ ngoại hạng nhưng bị gãy cánh nửa chừng . Cuộc đời của ông ra sao khi cuộc đổi đời của tháng Tư năm ấy trong khi ông là một thương phế binh ? Xin mời các bạn cùng nghe