UMAT ISLAM DIPASTIKAN TIDAK AKAN MAMPU MENGALAHKAN MAKHLUK INI..?

by: Hijau 19     Published on: 30 August 2017

Views: 2,415,390

14,916    2,461   

Fast Download

Description :

Wahai Dzulkarnain! Sungguh, Yajuj dan Majuj itu (manusia) yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka (Quran. Al Kahfi - 94)Rasulullah datang kepadanya (Zainab) dengan gemetar sambil berkata: "Laa ilaaha illallah, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat, hari ini telah dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan mendekatkan telunjuknya dengan jari sebelahnya. Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang shalih?" Beliau menjawab: "Ya, benar jika keburukan telah merajalela." (HR Bukhari)Sungguh pasti akan ada yang berhaji dan umrah ke Baitullah / Bait Allah / Ka'bah, setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj (HR Bukhari)Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan (jalan keluarnya), lantas mereka keluar sebagaimana yang difirmankan oleh Allah: '(Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi) ' (Qs. Al Anbiyaa: 96). Kemudian mereka menguasai bumi seluruhnya dan sebagian kaum Muslimin berpihak ke golongan mereka, sehingga sisanya berada di kota-kota dan benteng-benteng beserta hewan ternak mereka. Ketika mereka melintasi sungai, maka mereka minum dari air sungai tersebut, sehingga mereka tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya. Lalu kelompok yang terakhir dari mereka melintas, maka salah seorang dari kelompok tersebut berkata: 'Sungguh, dahulu tempat ini mengalirkan banyak air! ' Kemudian muncullah seorang dari mereka di atas bumi sambil berkata: 'Mereka semua adalah penguasa bumi, dan kami telah selesai (mengalahkan) mereka, dan sungguh kami akan menantang penduduk langit.' Sehingga seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, maka tombak tersebut kembali dengan lumuran darah." Lalu mereka berkata: 'Kita telah membunuh penghuni langit.' Ketika mereka dalam keadaan seperti ini, Allah mengutus sekawanan binatang seperti ulat (belatung) pada belalang, lalu menyerang leher-leher mereka sehingga mereka mati bergelimpangan layaknya matinya belalang, dan mereka saling bertumpukan. (HR Ibnu Majah)Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu (Adam) untuk mengeluarkan dari keturunanmu (keturunan Adam) ba'tsun naar (utusan-utusan ke neraka). Adam berkata: Ya Rabb, apa yang Engkau maksud Ba'tsunnar (utusan-utusan neraka) itu? Allah berfirman: 'Setiap 1000 ambillah 999 ' Beliau bersabda: "Maka pada saat itu wanita yang hamil gugur kandungannya, anak kecil akan beruban, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya." hal itu sangat terasa berat bagi umat manusia, hingga wajah mereka berubah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " 999 itu adalah dari Ya'juj dan Ma'juj dan 1 orangnya dari kalian " "Adapun kalian pada hari kiamat dalam bandingan seluruh manusia seperti selembar bulu hitam pada kulit sapi yang berwarna putih. (HR Bukhari)Kalian mengatakan tidak ada musuh. Padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya’juj dan Ma’juj, lebar mukanya, kecil (sipit) matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. (HR Ahmad)Ber amal lah dan ber gembira lah, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, sesungguhnya kalian bersama dua makhluk yang mereka berdua tidak bersama sesuatupun kecuali mereka menyainginya yaitu Ya'juj dan Ma'juj dan siapa saja yang celaka dari keturunan Adam dan keturunan Iblis (HR Ahmad)Kaum Muslimin akan menyalakan uang dirham Ya'juj dan Ma'juj serta anak panah dan perisai mereka selama 7 tahun. ( HR Ibnu Majah)Sesungguhnya Ya`juj dan Ma`juj dari keturunan Adam. Sekiranya mereka dilepas niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia, dan tidak mati salah seorang dari mereka melainkan ia meninggalkan dari keturunannya seribu atau lebih. (Ath-Thabarani)Allah mewahyukan padanya (Isa Ibn Maryam) agar menggiring manusia ke Thursina karena Aku telah menempatkan hamba-hambaKu yang tidak seorang pun bisa memeranginya." Rasulullah bersabda: "Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj, mereka seperti yang difirmankan: "Dari benteng-benteng tinggi mereka turun dengan cepat." (QS. Al-Anbiya' 96), Rasulullah bersabda: "Lalu yang terdepan melintasi danau Thabari / Tiberias / Galilea dan minum kemudian yang belakang melintasi, ia berkata: Tadi disini ada airnya. Mereka berjalan hingga sampai gunung Baitul Maqdis / Jerusalem , mereka berkata: Kami telah membunuh orang-orang yang ada di bumi, ayo kita bunuh yang ada di langit. Mereka pun melesatkan panah mereka ke langit lalu Allah membalikkan panah mereka bermerah darah. (HR Tirmidzi)Additional Keywords: Sheikh Imran Hosein, Gog and Magog, Yajuj dan Majuj, Peta Lokasi Tembok Besi Dzul Qarnain