Vì sao VNCH thất bại ở Hoàng Sa 1974? (168)

by: VN Youtuber     Published on: 07 February 2018

Views: 121,289

454    79   

Description :

VN Youtuber số 168: Vì sao đâu tàu của VNCH lớn hơn mạnh hơn mà lại bị thua.