Codedwap

Vợ chồng Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ nói về cuộc sống mới ở Hoa Kỳ

by: BBC News Tiếng Việt     Published on: 13 May 2015

Views: 907,388

1,303    766   

Description :

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và phu nhân, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà nói với Nguyễn Hùng của BBC về cuộc sống mới ở Virginia, Hoa Kỳ. Phỏng vấn được thực hiện trước nhà của hai luật sư, cách thủ đô Washington chừng 45 lái xe.